นี่คือวิธีที่ Micron ส่งเสริมให้มืออาชีพรุ่นเยาว์เป็นผู้นำในวันพรุ่งนี้

คำแนะนำ: ผู้นำที่ยิ่งใหญ่ถูกสร้างขึ้น ไม่ใช่โดยกำเนิด จักรพรรดิแห่งโรมัน Marcus Aurelius เคยกล่าวไว้ว่า “ผู้นำควรเป็นคนที่น่าเชื่อถือและทำสิ่งที่สมเหตุสมผลที่สุดในเวลานั้น” กว่า 1,900 ปีต่อมา พระราชดำรัสของราชาปราชญ์ยังคงเป็นความจริงเมื่อมนุษย์ในศตวรรษที่ 21 ต้องต่อสู้กับผลกระทบของโรคระบาด สงคราม ความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจ และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มากกว่าที่เคย โลกต้องการผู้นำที่สามารถสร้างความสัมพันธ์ที่มีความหมาย ร่วมมือ...