ฉันจ่ายใบสั่งยาล่วงหน้า แต่ตอนนี้ต้องเผชิญกับค่าปรับ 150 ปอนด์สำหรับ ‘ฉ้อโกง’

หน่วยงานบริการธุรกิจ NHS สงสัยว่าฉันทำเครื่องหมายในช่องใบรับรองการชำระเงินล่วงหน้าอย่างไม่ถูกต้อง ฉันได้รับแจ้งให้จ่ายค่าปรับ 150 ปอนด์โดยNHS Business Services Authority (NHSBSA) ซึ่งสงสัยว่าฉันทำเครื่องหมายในช่องใบรับรองการชำระเงินล่วงหน้า (PPC) อย่างฉ้อฉลในใบสั่งยาที่ฉันรวบรวมได้ ในฐานะคนที่เป็นโรคเรื้อรัง ฉันจ่ายค่า PPC ด้วยการหักบัญชีรายเดือนเป็นเวลาเก้าปีแล้ว เพราะถูกกว่าการจ่ายค่ายาตามใบสั่งแพทย์แต่ละรายการแยกกัน ฉันได้รับแจ้งว่าการชำระเงินแบบตัดบัญชีโดยตรงของฉันถูกระงับโดย NHSBSA...