DVLA ปรับเรา £354 หลังจากที่เราทิ้ง Nissan

เราคิดว่าเราได้กรอกเอกสารทั้งหมดอย่างถูกต้องแล้ว แต่นั่นก็ไม่ได้สร้างความแตกต่าง ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2564 เราได้ทิ้ง Nissan Micra อันเป็นที่รักของเราเนื่องจากไม่สามารถซ่อมแซมได้ ฉันนำไปให้พ่อค้าเศษเหล็กและภรรยาของฉันโพสต์แบบฟอร์ม V5C ไปยังหน่วยงานออกใบอนุญาตขับขี่และยานพาหนะ (DVLA) ประกันถูกยกเลิกในเดือนกันยายน อย่างไรก็ตาม ในเดือนกุมภาพันธ์ จดหมายจาก DVLA แจ้งว่าเราไม่รับประกัน Micra...